A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiến độ vào điểm, môn toán học và môn tin học - lớp 10, 11, 12

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 


TIẾN ĐỘ VÀO ĐIỂM, MÔN TOÁN HỌC - LỚP 10, 11, 12

Năm học 2017-2018

Stt

Thời gian

Điểm hoàn thành

Ghi chú

1

Hết tháng 9

20% điểm miệng.


Học kỳ I

2

Hết tháng 10

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 40% điểm miệng.

3

Hết tháng 11

2 điểm hệ số 1, 2 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

4

Hết tháng 12

3 điểm hệ số 1, 3 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

5

Hết tháng 1

10% điểm miệng.


Học kỳ II

6

Hết tháng 2

20% điểm miệng.

7

Hết tháng 3

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 40% điểm miệng.

8

Hết tháng 4

2 điểm hệ số 1, 2 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

9

Hết tháng 5

3 điểm hệ số 1, 3 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

 

 

TIẾN ĐỘ VÀO ĐIỂM, MÔN TIN HỌC - LỚP 12

Năm học 2017-2018

Stt

Thời gian

Điểm hoàn thành

Ghi chú

1

Hết tháng 9

20% điểm miệng.


Học kỳ I

2

Hết tháng 10

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng.

3

Hết tháng 11

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

4

Hết tháng 12

2 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

5

Hết tháng 1

10% điểm miệng.


Học kỳ II

6

Hết tháng 2

20% điểm miệng.

7

Hết tháng 3

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng.

8

Hết tháng 4

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

9

Hết tháng 5

100% điểm miệng.

 

TIẾN ĐỘ VÀO ĐIỂM, MÔN TIN HỌC - LỚP 11

Năm học 2017-2018

Stt

Thời gian

Điểm hoàn thành

Ghi chú

1

Hết tháng 9

20% điểm miệng.


Học kỳ I

2

Hết tháng 10

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng

3

Hết tháng 11

1 điểm hệ số 1, 60% điểm miệng.

4

Hết tháng 12

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

5

Hết tháng 1

10% điểm miệng.
Học kỳ II

6

Hết tháng 2

20% điểm miệng.

7

Hết tháng 3

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng.

8

Hết tháng 4

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

9

Hết tháng 5

2 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

 

TIẾN ĐỘ VÀO ĐIỂM, MÔN TIN HỌC - LỚP 10

Năm học 2017-2018

Stt

Thời gian

Điểm hoàn thành

Ghi chú

1

Hết tháng 9

20% điểm miệng.


Học kỳ I

2

Hết tháng 10

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng.

3

Hết tháng 11

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

4

Hết tháng 12

2 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

5

Hết tháng 1

10% điểm miệng.


Học kỳ II

6

Hết tháng 2

20% điểm miệng.

7

Hết tháng 3

1 điểm hệ số 1, 40% điểm miệng.

8

Hết tháng 4

1 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 60% điểm miệng.

9

Hết tháng 5

2 điểm hệ số 1, 1 điểm hệ số 2, 100% điểm miệng.

 

                                                                       Tổ Toán-Tin                                                    

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Video
Thời tiết
Quảng cáo