Thông báo về thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Corona của trường THPT Lương Ngọc QUyến. Yêu các các bộ phận liên quan trong thông báo thực hiện nghiêm túc

Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2017
Ngày hiệu lực:
28/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/07/2017
Ngày hiệu lực:
21/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/03/2017
Ngày hiệu lực:
27/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/03/2017
Ngày hiệu lực:
27/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website