Kế hoạch số 790/KH-SGDĐT-KTDCLGD của sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp 6,10 năm học 2020-2021
Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT về Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN
Thông báo
Video
Thời tiết
Quảng cáo