Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả Trong các ...
Vùng biển và hải đảo nước ta có vị trí chiến lược hết sức to lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ ...
Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, BTV Đoàn trường đã chỉ đạo 43 chi đoàn tổ ...
Thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên. Nhằm tăng cường công tác ...
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2017-2018; Được sự nhất trí và chỉ đạo của Đảng ...
Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn năm học 2017 – 2018, đồng thời giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam ...
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, BTV Đoàn trường đã chỉ đạo 43 chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ ơn thầy cô”, trong ...
Thực hiện kế hoạch số 151a/KH-BATGT ngày 19/10/2017 của ban ATGT Tỉnh Thái Nguyên và công văn số 1835/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên ngày ...
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017), Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo Dục và Đào tạo tổ chức ...
- Căn cứ theo công văn Số 15 /HD-CĐ ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày ...
Thông báo
Video
Thời tiết
Quảng cáo