Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Những nội dung quan trọng của Hội nghị TƯ 6 - Khóa XII

Những nội dung quan trọng của Hội nghị TƯ 6 - Khóa XII

Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả Trong các ngày từ 4 – 11/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã mở Hội nghị lần thứ 6. Sau mỗi sự kiện lớn của đất nước, của Đảng, ví như Hội ...
Thông báo
Thời tiết